2.diena “ Un topi, par to…” – 6 stundas

N.p.k.

Tēma

Metode

Ilgums

Piezīmes

1.

Minūte, lai paustu viedokli. Rīta sasveicināšanās.Manas tiesības un pienākumi.

Viedokļa paušana – tiesības vai pienākums.

Iepriekšējās dienas refleksija. Pieci pirksti vienai rokai – 5 pienākumi un 5 tiesību normas.

World coffe” – kafijas metode grupu darbam.

1 h

Kā pareizi paust viedokli? Publiska uzstāšanās, publiska vēstule un raksts presei, video uzruna.

2.

Loģisko līmeņu piramīda – līdzdalības iespēju apzināšanās. Dzīves rats – savu spēju un zināšanu apzināšanās.

Koučinga elementu izmantošana. Dzīves rata izspēle. Prezentācija.

1h

Kas nepieciešams man kā jaunietim 21.gs.?

3.

Mans mentors. Jauniešu iniciatīva – aktīva līdzdalība.

Mentorēšanas nozīmes apzināšanās.

Lēmumpieņemošās personas atrašana un uzrunāšana.

Prāta vētras – ideju radīšana.

Sava mentora izvēle, darba grupas formēšana.

Mērķa ekspedīcija – iniciatīvas vietas apzināšana.

3 h

Izvēlēts mentors, izveidotas darba grupas un definēta iniciatīva.

Došanās “ pasaulē” un atgriešanās.

4.

Tava diena sešos vārdos vienā saistītā teikumā. Refleksija.

Mēmais šovs/publiska uzstāšanās.

1 h

Dienas ieguvumu kuba izveide.Pašanalīze.

Advertisements