4. diena “ Vai esi tapis? “ – 6 stundas

N.p.k.

Tēma

Metode

Ilgums

Piezīmes

1.

Rīta sasveicināšanās.

Jauniešu iniciatīvu reklāma.

Pāru darbs.

Grupu darbs, vērtēšana/analīze.

1 h

PPP- patīk, pajautā, piedāvā.

2.

Ārpus rāmja. Tikšanās ar politiķiem/deputātiem. Lietišķa saruna, tās norise.

Mācību ekskursija. Dialogs.

2 h

Došanās uz novada Domi/Saeimu.

3.

NVO līdzdalība pilsētā, novadā un valstī. NVO dibināšanas soļi.

Galvenie NVO līdzdalības veidi.

Pieredzes stāsts – tikšanās ar ekspertu.

Rosinoša lekcija. Diskusija.

1h 30 min.

Aicināts uz sarunu ar jauniešiem NVO eksperts – cilvēks, kas pats dibinājis NVO un to veiksmīgi vada.

4.

Jaunietis –stratēģis. Jauniešu vajadzību nodošana novada/pilsētas jaunatnes lietu speciālistam – stratēģijas ieteikumu izveide.

Noskaņojuma koka un kuba izveide. Refleksija.

Memoranda rakstīšana.Dialogs.

1h 30 min.

Uzaicināts tikties novada jaunatnes lietu speciālists.

Dienas ieguvumu kuba izveide.

Advertisements