Projekts

Projektu “Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim” īsteno biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” sadarbībā ar Ogres Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociāluzņēmējdarbības centru O ISTABA.

Projekta virsmērķis ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetences pilnveide.

Projekta mērķi:

 • Izveidot neformālās izglītības pakalpojumu grozu pilsoniskās līdzdalības kompetences pilnveidei jauniešiem;
 • Aprobēt izveidoto pakalpojumu grozu 60 Ogres novada jauniešiem, veicinot to pilsonisko, tajā skaitā politisko līdzdalību un vienlaikus sekmējot arī starpkultūru dialogu novada jauniešu vidū.

Projekta mērķa grupa ir Ogres novada jaunieši.

Projekta galvenās aktivitātes ir izstrādāt izglītojošu pasākumu pakalpojumu grozu, kas nodrošina:

1) jauniešu zināšanu pilnveidi par šādām pilsoniskās līdzdalības tēmām:

 •  demokrātijas būtība un nozīme,
 •  tiesības un pienākumi,
 •  pilsoniskās līdzdalības iespējas un prasmes,
 •  brīvprātīgais darbs,
 •  sociālā kapitāla (uzticēšanās institūcijām) izaugsme.

2) jauniešu līdzdalības prasmju pilnveidi:

 • argumentēšana, loģikas kļūdu atpazīšana ikdienas runā, dialoga veidošanu, kritisko domāšana, publiskā runa, mediju pratība;
 • praktiski iesaistot jauniešus līdzdalības aktivitātēs formālā un neformālā veidā.

Otra aktivitāte ir aprobēt izstrādāto pakalpojumu grozu 60 jauniešiem.

Projekta rezultāts ir

 • publiski pieejams metodiskais materiāls pedagogiem/mentoriem par jauniešu pilsoniskās līdzdalības pilnveidi,
 • 60 jaunieši, kas pilnveidojuši līdzdalības prasmes.

Projekta īstenošanas termiņš ir 15.03.2017. līdz 31.10.2017.

Projektu “Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Līguma Nr.: 2017.LV/NVOF/PSA/034/05.

Advertisements