Metodika

Pilsoniskās līdzdalības kompetenču pilnveides metodika dod atbildi uz jautājumiem: kādas nodarbības zināšanu apguvei un pasākumi prasmju pilnveidei jāietver un kādas metodes jāizmanto, lai pilnveidotu jauniešu zināšanas un prasmes.

Metodika iesācējiem ŠEIT
Nodarbību plāns:

  1. diena. “ Esi tas, kas esi!” – 6 stundas
  2.  diena. “ Un topi, par to…” – 6 stundas
  3. diena. “ …Kas Tu varētu būt!” – 6 stundas
  4. diena. “ Vai esi tapis? “ – 6 stundas

Prezentācijas:

  1. diena: ŠEIT
  2. diena: ŠEIT
  3. diena: ŠEIT


Metodika ar priekšzināšanām ŠEIT

Advertisements